Глаголни времена

Изразяват отношението на действието или състоянието към момента на говоренето.