Глаголни времена

Изразяват отношението на действието или състоянието към момента на говоренето.

Всичко отбелязано катоГлаголни времена

Бъдеще време

С глаголната форма за бъдеще време се означава действие, което предстои да се случи във време след момента на говорене.

Ново

Минало несвършено време

Тя седеше на дивана и четеше книга. Продължително или повтарящо се действие, което се е вършило в миналото.

Сегашно време

Действие, което се случва в момента на говоренето. За действието няма значение кога в миналото е започнало, нито кога в бъдещето ще завърши, важното е да бъде непрекъснато и продължаващо в сегашния момент.

Минало неопределено време

Действие, извършено в някакъв неопределен минал момент, чийто резултат се проявява по време на говоренето (сега, в настоящето).