Глаголни времена

Изразяват отношението на действието или състоянието към момента на говоренето.

Всичко отбелязано катоГлаголни времена

Сегашно време

Действие, което се случва в момента на говоренето. За действието няма значение кога в миналото е започнало, нито кога в бъдещето ще завърши, важното е да бъде непрекъснато и продължаващо в сегашния момент.

Минало неопределено време

Действие, извършено в някакъв неопределен минал момент, чийто резултат се проявява по време на говоренето (сега, в настоящето).