Най-новото

Ново

Съществително име

Игри

Съществителните имена са думи, които обозначават предмет, лице, явление, животно, растение, понятие и други. Отговарят на въпросите: кой? какво?

Любопитно