5-и клас

Един знаещ човек е знаещ поради любовта в сърцето си, а не заради бялата си брада.