Ново

Съществително име

Игри

Съществителните имена са думи, които обозначават предмет, лице, явление, животно, растение, понятие и други. Отговарят на въпросите: кой? какво?

Ново

Орфей

Диктовка

Един пролетен ден Орфей се завърнал в Каменния град. Диктовка за самостоятелна работа.

Ново

Представки

Игри

Представката е част на думата, която винаги стои пред корена. С нейна помощ се образуват нови думи.

Бъдеще време

Научи

С глаголната форма за бъдеще време се означава действие, което предстои да се случи във време след момента на говорене.