Ново

Орфей

Диктовка

Един пролетен ден Орфей се завърнал в Каменния град. Диктовка за самостоятелна работа.

Ново

Представки

Игри

Представката е част на думата, която винаги стои пред корена. С нейна помощ се образуват нови думи.

Бъдеще време

Научи

С глаголната форма за бъдеще време се означава действие, което предстои да се случи във време след момента на говорене.

Ново

Съществително име

Игри

Съществителните имена са думи, които обозначават предмет, лице, явление, животно, растение, понятие и други. Отговарят на въпросите: кой? какво?