Синтактичен разбор. Упражнения. Първа част.

Направи пълен синтактичен разбор на изреченията. Винаги можеш да научиш като погледнеш готовия разбор за всяко изречение. Цъкни върху дума и определи службата ѝ в изречението.

За да открием подлога в изречението, задаваме въпросите “Кой?” (за лица) и “Какво?” (за предмети, животни, явления) към сказуемото в изречението.

Обстоятелственото пояснение е дума или словосъчетание, които отговарят на различни въпроси, зададени обаче винаги към сказуемото в изречението.

Приложението откриваме, като задаваме въпроса “Какъв?” към съществително име или местоимение. Тази дума като част на речта винаги е съществително име.

Oпределението oткриваме, като задаваме въпросите “Какъв?” и “Чий?”. Думата, която е определение в изречението, обикновено е прилагателно име като част на речта.