Научи

Синтактичен разбор. Упражнения. Първа част.

Направи пълен синтактичен разбор на изреченията. Винаги можеш да научиш като погледнеш готовия разбор за всяко изречение. Цъкни върху дума и определи службата ѝ в изречението.

Изречение 1

Изречение 2

Изречение 3

Изречение 4

Синтактичен разбор. Упражнения. Първа част.