дума

Ново

Представки

Игри

Представката е част на думата, която винаги стои пред корена. С нейна помощ се образуват нови думи.