Допълни първата буква

Коя е първата буква?

В това упражнение трябва да се попълни първата буква на всяка дума, която съответства на изображението над нея. В полето под думата въведи пропуснатата буква.