Четене с разбиране

Четене с разбиране е способността да се обработва текст, да се свхаща значението му и да се съпоставя с това, което читателят вече знае. Основни умения, необходими за умелото разбиране на прочетенето, са познаване на думите и способността за разбиране на тяхното значението чрез текста.