6-и клас

Роден си с крила, защо предпочиташ да пропълзиш през живота?