Минало несвършено време

Накратко: минало несвършено време означава продължително или повтарящо се действие, което се е вършило в миналото - преди момента на говоренето.

Разгледай следните случаи

Минало несвършено време

В 10:00 ч. Мира е в библиотеката и чете книга. В 10:20 ч. Калина влиза в библиотеката и вижда Мира да седи на дивана и да чете книга. По-късно през деня Калина среща своя приятелка и разказва случката от по-рано.

Видях Мира в библиотеката. Тя седеше на дивана и четеше книга.

Пояснение: В 10:20 ч. Мира вече е в библиотеката и чете книга. Тя е започнала да чете още преди появата на Калина и вероятно ще продължи да чете и след като Калина си тръгне. По-късно Калина разказва за случката, на която става свидетел.

Какво правеше Мира, когато Калина я видя?

Седеше на дивана и четеше.

Действието може да е протекло в различен минал момент, но важното е, че то не е свършило в момента на появата на Калина. Мира продължавала да седи и да чете.

  • Видях Мира в библиотеката току-що. Тя седеше на дивана и четеше книга.
  • Видях Мира в библиотеката преди малко. Тя седеше на дивана и четеше книга.
  • Видях Мира в библиотеката преди час. Тя седеше на дивана и четеше книга.
  • Видях Мира в библиотеката вчера. Тя седеше на дивана и четеше книга.
  • Видях Мира в библиотеката миналата седмица. Тя седеше на дивана и четеше книга.

Вечеря

Минало несвършено време

Камен е на ресторант и вечеря. Получава обаждане по телефона. Той не отговоря на повикването и продължава с вечерята.

Камен вечеряше с любимата си жена, когато му позвъниха по телефона.

Камен не обърна внимание на телефона, защото вечеряше с любимата си жена.

Това е минало несвършено време:

Аз вечерях
Ти вечеряше
Той вечеряше, тя вечеряше, то вечеряше
Ние вечеряхме
Вие вечеряхте
Те вечеряха

Образуване

Формите на минало несвършено време се образуват от сегашната основа на глаголите с някои изменения и окончания, които са наследени от старобългарския език (също така и с някои промени).

Основата за минало несвършено време на глаголите от I и II спрежение завършва на -я- и на -е-:

чета – четя-х,
пиша – пише-х,
седя – седя-х,
ходя – ходе-х.

При глаголите от III спрежение основата за минало несвършено време е еднаква със сегашната основа, завършва на -а- или -я-, например:

гледа-м – гледа-х,
разваля-м – разваля-х.

Окончанията, с които се образуват формите за минало несвършено време, са следните:

единствено число

1 лице -х (от старобългарски - (а)хъ)
2 лице -ше (от старобългарски - (а)ше)
3 лице -ше (от старобългарски - (а)ше)

множествено число

1 лице -хме (от старобългарски - (а)хомъ)
2 лице -хте (от старобългарски - (а)шете или -сте)
3 лице -ха (от старобългарски - (а)хѫ)

Случаи на употреба

Употребява се в главни изречения в разговорната реч и в езика на художествената литература, предимно при описания, придава ширина и плътност на повествованието.

В подчинени изречения се употребяват форми както от свършени, така и от несвършени глаголи.

Момъкът се спря сред ливадите, слушаше песента на щурците.

Те пристъпиха под прозореца, дето още светеше.

Примери за спрежение на глаголи в минало свършено време

I спрежение

чета

четях
четеше
четеше
четяхме
четяхте
четяха

седя

седях
седеше
седеше
седяхме
седяхте
седяха

II спрежение

ходя

ходех
ходеше
ходеше
ходехме
ходехте
ходеха

седя

седях
седеше
седеше
седяхме
седяхте
седяха

III спрежение

гледам

гледах
гледаше
гледаше
гледахме
гледахте
гледаха

сънувам

сънувах
сънуваше
сънуваше
сънувахме
сънувахте
сънуваха