Минало несвършено време

Разгледай следния случай

Минало несвършено време

Вчера вечерта Камен бе потърсен по телефона. Той не отговори на повикването, вечеряше с любим човек.

Това е минало несвършено време:

Аз вечерях
Ти вечеряше
Той вечеряше, тя вечеряше, то вечеряше
Ние вечеряхме
Вие вечеряхте
Те вечеряха

Образуване

Формите на минало несвършено време се образуват от сегашната основа на глаголите с някои изменения и окончания, които са наследени от старобългарския език (също така и с някои промени).

Основата за минало несвършено време на глаголите от I и II спрежение завършва на -я- и на -е-:

чета – четя-х,
пиша – пише-х,
седя – седя-х,
ходя – ходе-х.

При глаголите от III спрежение основата за минало несвършено време е еднаква със сегашната основа, завършва на -а- или -я-, например:

гледа-м – гледа-х,
разваля-м – разваля-х.

Окончанията, с които се образуват формите за минало несвършено време, са следните:

единствено число

1 лице -х (от старобългарски - (а)хъ)
2 лице -ше (от старобългарски - (а)ше)
3 лице -ше (от старобългарски - (а)ше)

множествено число

1 лице -хме (от старобългарски - (а)хомъ)
2 лице -хте (от старобългарски - (а)шете или -сте)
3 лице -ха (от старобългарски - (а)хѫ)

Случаи на употреба

Миналото несвършено време означава действие, което се е вършило преди момента на говоренето, но не е било завършено в миналия определен момент, към който се отнася.

Употребява се в главни изречения в разговорната реч и в езика на художествената литература, предимно при описания, придава ширина и плътност на повествованието.

В подчинени изречения се употребяват форми както от свършени, така и от несвършени глаголи.

Момъкът се спря сред ливадите, слушаше песента на щурците.

Мислех, че имам достатъчно време, но се излъгах.

Примери за спрежение на глаголи в минало свършено време

I спрежение

чета

четях
четеше
четеше
четяхме
четяхте
четяха

седя

седях
седеше
седеше
седяхме
седяхте
седяха

II спрежение

ходя

ходех
ходеше
ходеше
ходехме
ходехте
ходеха

седя

седях
седеше
седеше
седяхме
седяхте
седяха

III спрежение

гледам

гледах
гледаше
гледаше
гледахме
гледахте
гледаха

сънувам

сънувах
сънуваше
сънуваше
сънувахме
сънувахте
сънуваха