2-ри клас

Мечтая. Понякога си мисля, че това е единственото правилно нещо, което мога да направя.