Създател на работни листове с ръкописни букви

Приложението позволява създаването на работни листове за упражняване на ръкописните букви. Въведеният текст се преобразува в ръкописен. С помощта на няколко настройки, листовете може да се пригодят според нуждите на ползвателя - с или без помощна мрежа, както и да се избере цвят, размер и вид на буквите.

Приложение за създаване на работни листове с ръкописни букви

Използваният шрифт поддържа само знаците от българската азбука и основните препинателни знаци .,;:!'?", както и знаците +, -, =, ( и ). Думи не могат да се пренасят.

Указания за работа

Избери от наличните настройки, за да съставиш подходящ лист.

Очертание на текста (шрифта): на точки, плътен, сив или черен. За писане върху текст избери очертание на точки или сив цвят. За самостоятелно писане по образец - плътно очертание и черен цвят.

В отделно поле запиши заданието.
Например: повтори буквите, пиши по образец, препиши самостоятелно по образец и т.н.

Попълни с подходящ за задачата текст.
Текстът може да се състои от отделни букви, срички, думи, изречения. Задай тези букви или срички, при писането на които, детето среща трудности.

Виж как може да се използва мрежата за писане и оставяне на равно място между букви и думи.