Видео

Избрани видео откъси по въпроси за езика, културата и общуването.

Всичко отбелязано като
Видео

Граматика на щастието

Пираха избягва миналото и бъдещето в полза на преживяването на всеки ден такъв, какъвто е.