Какво разкриват нашите езикови навици

Стивън Пинкър разглежда езика и как той изразява това, което се случва в умовете ни – и как думите, които избираме, съобщават много повече, отколкото осъзнаваме.

Стивън Пинкър е професор по когнитивни науки (изучаване на човешкия ум), който пише за езика, ума и човешката природа.

Във видеото е наличен превод на български език.