7-и клас

Не се страхувай да изследваш невъзможното.