7-и клас

Не се страхувай да изследваш невъзможното.

Всичко отбелязано като7-и клас