Игри

Разнообразни и увлекателни игри по български език. Влачи и пусни, попълни, избери: букви, срички, думи, изречения.

Игра с буква А

Запознай се главната и малка букви А и различните им очертания.

Игра на съюзи

Игра на съюзите и съюзните думи. Попълни празните места с подходящи.