Игри

Разнообразни и увлекателни игри по български език. Влачи и пусни, попълни, избери: букви, срички, думи, изречения.

Ново

Подреди думите и изреченията

Подреди разбърканите букви в дума. Подреди разбърканите думи в изречение. Постави подходящите думи в празните места.

Ново

Съществително име

Съществителните имена са думи, които обозначават предмет, лице, явление, животно, растение, понятие и други. Отговарят на въпросите: кой? какво?

Ново

Представки

Представката е част на думата, която винаги стои пред корена. С нейна помощ се образуват нови думи.

Игра с буква А

Запознай се главната и малка букви А и различните им очертания.