Съществително име

Съществителните имена са думи, които обозначават предмет, лице, явление, животно, растение, понятие и други. Отговарят на въпросите: Кой е това?, Какво е това?

Научи и спечели в следващата игра

В поредица от кратки определения и задачи за изпълнение към тях, се преминава през същността на разглеждания предмет - съществителното име и неговите особености.

Какво включва играта?

Раздели с кратки определения и задачи към тях, които покриват засегнатата особеност на изучавания предмет:

  1. Определение за съществително име.
  2. Задачи - посочи или отбележи.
  3. Нарицателни и собствени съществителни имена.
  4. Умалително съществително име.
  5. Род и число на съществителното име.
  6. Задачи - определи рода и числото.
  7. Членуване на съществителното име.

При преминаване през правило или разяснение, играчът се награждава с няколко камъка. В замяна на няколко от събраните камъни, получава помощ при затруднение с някоя задача от помощника.

Справки:

https://kaksepishe.com/paprat-rod/ - От кой род е съществителното папрат?