Диктовка

Среща с белия кон

Упражни сам умението си да чуваш, разбираш и възпроизвеждаш непознат текст. Да улавяш и поставяш правилно препинателните знаци. Вземи лист и писалка. Сам спирай и пускай записа. Текстът е разделен на изречения.

Но преди това, чуй целия текст.

А сега изречение по изречение.

След като запишеш чутото, направи проверка за правописни грешки и дали правилно си поставил препинателните знаци.

Момчето почти не виждаше какво става около него. Внезапно чу силен тропот и бе повалено на земята под напора на вятър с нечувана сила. Мястото се покри с прах, който почти скри луната. Пред него огромен бял кон се изправи на задните си крака и страшно изцвили.

Среща с белия кон