Упражнения

Съюзи. Упражнение.

Използвай наученото за съюзните думи и упражни тяхната употреба в изречението. Припомни си какво е съюз:

Съюзите са (служебни) думи, които свързват еднородни части на просто изречение или отделни прости изречения в състава на сложно изречение.

В поредица от текстове (изречения) са изпуснати някои или всички съюзни думи. Ще ги намериш под самия текст примесени с други думи, които може да изпълняват и друга служба в изречението.

Понякога в празните места се налага да се поставят съюзните думи като едно цяло, а понякога като отделни думи.

Ако някое изречение ти се стори неясно или непонятно (неразбираемо), пропусни и продължи със следващите. Работи с изреченията, които разбираш. Изреченията се избират случайно от множество такива и във всеки кръг са различни (допустими са повторения). Изреченията са не повече от 5 за всеки кръг.Съюзи. Упражнение.