Минало свършено време

Разгледай следния случай

Минало свършено време

Събуждам се и се заемам да поразтребя. Очаквам важни гости. Всичко е на мястото си. Подредих стаята си и тя придоби съвсем друг вид.

Това е минало свършено време:

Аз подредих
Ти подреди
Той подреди, тя подреди, то подреди
Ние подредихме
Вие подредихте
Те подредиха

Образуване

Формите на минало свършено време за глаголите от I и II спрежение се образуват от миналата основа, а за глаголите от III спрежение от сегашната основа като към основа се прибавят окончанията:

единствено число

1 лице -х
2 лице - (няма окончание)
3 лице - (няма окончание)

множествено число

1 лице -хме
2 лице -хте
3 лице -ха

Минало свършено време имат както глаголите от свършен вид, така и тези от несвършен вид.

Случаи на употреба

Миналото свършено време изразява действия и събития, които са се случили и приключили преди момента на говоренето. За действието не се знае кога е започнало, но се знае, че е завършило преди момента на говорене. Употребява се най-често за предаване на последователно извършващи се действия, ставащи едно след друго събития в свързано повествование.

Момъкът се спря сред ливадите, вслуша се и се обърна.

Примери за спрежение на глаголи в минало свършено време

I спрежение

чета

четох
чете
чете
четохме
четохте
четоха

(да) седна

седнах
седна
седна
седнахме
седнахте
седнаха

II спрежение

летя

летях
летя
летя
летяхме
летяхте
летяха

мълча

мълчах
мълча
мълча
мълчахме
мълчахте
мълчаха

III спрежение

гледам

гледах
гледа
гледа
гледахме
гледахте
гледаха

сънувам

сънувах
сънува
сънува
сънувахме
сънувахте
сънуваха