Градината

Упражни сам умението си да чуваш, разбираш и възпроизвеждаш непознат текст. Да улавяш и поставяш правилно препинателните знаци. Вземи лист и писалка. Сам пускай и спирай записа. Текстът е разделен на изречения.

Чуй целия текст.

Диктовката. Изречение по изречение.

[Използвай клавиша Space от клавиатурата за пускане и спиране.]

След като запишеш чутото, направи проверка за правописни грешки и дали правилно си поставил препинателните знаци.

Отвън в градината меката светлина на залеза озаряваше върхарите на елите. Градината беше обградена от огромни стари върби и високи ели, които се извисяваха като стражи. Сенките им бяха приютили цветя, които не обичат пряката слънчева светлина. Прави пътеки прекосяваха градината надлъж и нашир. В лехите между тях се поклащаха буйно нацъфтели божури, уханни нарциси, детелини, дъхава мента и огненочервени пламъчета. Тук слънчевите лъчи се спираха, за да се порадват на всяко цветче. Пчелите жужаха, а ветрецът се спотайваше между стъблата, даряваше им ласките си и не бързаше да си тръгне.

Речник

върха̀р, мн. върха̀ри, (два) върха̀ра — съществително име, мъжки род

  1. Върхът на дървото, върховете на дърветата.
  2. Последните плодове и зеленчуци, останали по върха на растението и затова по-некачествени, като цяло.

страж, мн. стра̀жи — съществително име, мъжки род, стра̀жът, стра̀жа. Човек, който е на пост, за да пази, охранява. На страж. — На пост.

приютявам — преходен глагол от несвършен вид, Давам подслон; настанявам при себе си.

леха̀, мн. лехѝ — съществително име, женски род. Оформено с издигната пръст място, удобно за засаждане и поливане на зеленчуци от един вид или на цветя. Засадих една леха пипер. Имам пет лехи домати. Леха със зюмбюл. същ. умал. лехѝчка, мн. лехѝчки

Текстът е пригоден откъс от "Анн от фермата на Грийн Гейбълс" на Луси Монтгомъри.