Лисицата и Скокльо

Упражни сам умението си да чуваш, разбираш и възпроизвеждаш непознат текст. Да улавяш и поставяш правилно препинателните знаци. Вземи лист и писалка. Сам спирай и пускай записа. Текстът е разделен на изречения.

Но преди това, чуй целия текст.

А сега изречение по изречение.

[Използвай клавиша Space от клавиатурата за пускане и спиране.]

След като запишеш чутото, направи проверка за правописни грешки и дали правилно си поставил препинателните знаци.

Лисицата нямаше защо да обикаля целия храсталак. Тя скоро намери проход, първо се наведе и после ловко пропълзя под храстите. Една от най-ниските вейки одраска нейната кожа, но тя не обърна внимание на това. Най-важното беше да стигне своя обяд. Влезе пак в заешките следи. Краката на зайчето Скокльо се подгъваха. То направи последен скок встрани и на косъм от острите зъби на лисицата най-после успя да се измъкне от нея.