Глиган и лисица

Упражни сам умението си да чуваш, разбираш и възпроизвеждаш непознат текст. Да улавяш и поставяш правилно препинателните знаци. Вземи лист и писалка. Сам спирай и пускай записа. Текстът е разделен на изречения.

Но преди това, чуй целия текст.

А сега изречение по изречение.

[Използвай клавиша Space от клавиатурата за пускане и спиране.]

След като запишеш чутото, направи проверка за правописни грешки и дали правилно си поставил препинателните знаци.

Един глиган застанал до един дъб и започнал да трие зъбите си в кората му, за да ги направи по-остри. Лисицата го видяла и го запитала защо си остри зъбите, щом наоколо няма ловци и не го дебне опасност. Глиганът отговорил: "За да съм готов, ако ме изненада някоя опасност. Тогава вместо да остря зъби, ще се браня с тях".