Лиско на разходка

Упражни сам умението си да чуваш, разбираш и възпроизвеждаш непознат текст. Да улавяш и поставяш правилно препинателните знаци. Вземи лист и писалка. Сам спирай и пускай записа. Текстът е разделен на изречения.

Но преди това, чуй целия текст.

А сега изречение по изречение.

[Използвай клавиша Space от клавиатурата за пускане и спиране.]

След като запишеш чутото, направи проверка за правописни грешки и дали правилно си поставил препинателните знаци.

Лиско прекъсна разсъжденията си и тръгна да се разхожда. Утрото беше слънчево. Тихата гора ухаеше с всичките си аромати, които излизаха от чашките на цветята и влизаха в носа на Лиско. Той ги вдишваше и си казваше, че да се живее е наистина хубаво. Край него бързаха животните – кой на работа, кой на училище.