Бухал

Упражни сам умението си да чуваш, разбираш и възпроизвеждаш непознат текст. Да улавяш и поставяш правилно препинателните знаци. Вземи лист и писалка. Сам спирай и пускай записа. Текстът е разделен на изречения.

Но преди това, чуй целия текст.

А сега изречение по изречение.

[Използвай клавиша Space от клавиатурата за пускане и спиране.]

След като запишеш чутото, направи проверка за правописни грешки и дали правилно си поставил препинателните знаци.

Бухалът е голяма нощна птица. Перушината му е мека и пухкава. Носът му е крив, а очите кръгли, жълти като на кокошка. На главата му има две пера. Те сякаш са рогчета. Ноктите му са остри и силни. Хване ли животно – не го изпуска. Когато настъпи нощта, излиза на лов. Лети тихо и щом забележи заек, безшумно се спуска и го хваща.