Орфей

Упражни сам умението си да чуваш, разбираш и възпроизвеждаш непознат текст. Да улавяш и поставяш правилно препинателните знаци. Вземи лист и писалка. Сам спирай и пускай записа. Текстът е разделен на изречения.

Но преди това, чуй целия текст.

А сега изречение по изречение.

[Използвай клавиша Space от клавиатурата за пускане и спиране.]

След като запишеш чутото, направи проверка за правописни грешки и дали правилно си поставил препинателните знаци.

Един пролетен ден Орфей се завърнал в Каменния град. Младият цар видял в гората три млади самодиви. Той свирел, седнал на една скала. Бил обкръжен от замаяни птици и зверове. Тромав мечок полюшвал глава под нежните трели на лирата му. Вълци вдигали муцуни и виели така, сякаш на тъмносиньото небе е изгряла сребърна луна.

Речник

самодѝва, самодиви (мн.ч.) — съществително име, женски род. Митическо женско същество, което живее в планините и горите, често враждебно настроено към хората.

трела, трели (мн.ч.) — съществително име, женски род. В музиката — мелодична украса от повтарящи се съседни тонове.

лѝра, лири (мн.ч.) — съществително име, женски род. Древногръцки струнен музикален инструмент с три до осем струни, чийто тон се получава с дърпане на струните с пръсти, а формата му е крушовидна.