В навечерието - първи откъс

Упражни сам умението си да чуваш, разбираш и възпроизвеждаш непознат текст. Да улавяш и поставяш правилно препинателните знаци. Вземи лист и писалка. Сам спирай и пускай записа. Текстът е разделен на изречения.

Но преди това, чуй целия текст.

А сега изречение по изречение.

[Използвай клавиша Space от клавиатурата за пускане и спиране.]

След като запишеш чутото, направи проверка за правописни грешки и дали правилно си поставил препинателните знаци.

Нощта беше топла и някак особено безмълвна, сякаш всичко наоколо се ослушваше и дебнеше. Обгърнат от неподвижната мъгла, неволно се спираше и също се ослушваше и дебнеше. Леко шумолене се понасяше от време на време по върховете на близките дървета. То будеше у него сладко и тревожно чувство, чувство почти на страх.