Минало предварително време

Разгледай и разучи следния случай

Минало предварително време

Приготвям се за път и се отправям към гарата. Движението е бавно и закъснявам. Влакът тръгва. Пристигам на гарата. Влакът го няма.
Когато пристигнах на гарата, влакът беше заминал.

Това е минало предварително време:

  • аз бях заминал
  • ти беше (бе) заминал
  • той беше (бе) заминал
  • тя беше (бе) заминала
  • то беше (бе) заминало
  • ние бяхме заминали
  • вие бяхте заминали
  • те бяха заминали

Образуване

Минало предварително време се образува от минало несвършено време на спомагателния глагол съм и минало свършено деятелно причастие на основния глагол.

бях тръгнал

бях
минало несвършено време на спомагателния глагол съм

тръгнал
минало свършено деятелно причастие на основния глагол тръгвам

Случаи на употреба

Когато искаме да подчертаем, че едно минало действие е извършено или не е преди друго.

Когато пристигнах на гарата, влакът не беше заминал.

Снегът вече беше натрупал, когато стигнаха до хижата.

В повествования, в които основното глаголно време е минало свършено.

Oзначаване на продължителни или повтарящи се действия в миналото или за поредица от минали действия.

И три дни бяха яли, пили и се веселили и отпразнуваха доволно изминалата година.

През семпември отборът по джудо взе златния медал в Токио, защото състезателите бяха тренирали и бяха усвоили всички техники и знания, на които ги научи треньорът им.

Често се среща, когато изразяваме учтивост. В подобни случаи е важно да си припомним, че независимо дали се обръщаме към едно или повече лица, миналото свършено деятелно причастие е винаги в множествено число.

Госпожо, спомням си, че Вие бяхте чели този роман, защото разказахте колко Ви е харесал.

Често се употребява с цел да припомним нещо.

А ти беше ли ходила на новата изложба в Националната художествена галерия?

Когато изразяваме желание.

Да бях станал по-рано, за да прочета урока си.