3-ти клас

Загадките изобилстват там, където трябва да търсим отговори.