Диктовка “Двама каменоделци”

Упражни сам умението си да чуваш, разбираш и възпроизвеждаш непознат текст. Да улавяш и поставяш правилно препинателните знаци. Вземи лист и писалка. Сам спирай и пускай записа. Текстът е разделен на изречения.

Но преди това, чуй целия текст.

А сега изречение по изречение.

[Използвай клавиша Space от клавиатурата за пускане и спиране.]

След като запишеш чутото, направи проверка за правописни грешки и дали правилно си поставил препинателните знаци.

Двама каменоделци

Пътешественик срещнал двама каменоделци. Приближил единия и го попитал:
- Какво правиш? Харесваш ли си работата?
Майсторът го погледнал и отговорил:
– Изглаждам този камък. Издигам тази стена откакто се помня. Трудя се под парещото слънце по цял ден. Камъните са тежки и пренасянето им е смазващо. Дори не съм сигурен дали ще довърша започнатото до края на живота си. Но ми осигурява прехраната...
Пътешественикът приближил и повторил въпроса към другия каменоделец, който вършил същото, което и първият:
– Строя катедрала. – отговорил вторият каменоделец. Разбира се, издигам тази стена откакто се помня и, да, наистина понякога е еднообразно. Трудя се под палещото слънце цял ден. Камъните са тежки. Дори не съм сигурен дали ще довърша започнатото до края на живота си. Но аз строя Катедрала!...