Диктовка “Жабата и волът"

Упражни сам умението си да чуваш, разбираш и възпроизвеждаш непознат текст. Да улавяш и поставяш правилно препинателните знаци. Вземи лист и писалка. Сам спирай и пускай записа. Текстът е разделен на изречения.

Но преди това, чуй целия текст.

А сега изречение по изречение.

[Използвай клавиша Space от клавиатурата за пускане и спиране.]

След като запишеш чутото, направи проверка за правописни грешки и дали правилно си поставил препинателните знаци.

Една жаба видяла на полето един вол и поискала да стане колкото него голяма. Тя взела да се надува, да пъхти и казала на другите жаби:
– Я погледайте, дружки, станах ли колкото него голяма?
– Не, дружке, не, много си далече от вола.
– Гледайте пак, ще се надуя повече. Сега пораснах ли?
– Ни най-малко.
– Ами сега?
– Същото.
Глупавата жаба се надувала, пъшкала, напрягала се, докато най-сетне се пръснала.