Защо премахнаха буквата, която означава безсмъртие?

Ятовата гласна не е буквата Я и днес не присъства в българската азбука. Което според мнозина е голяма грешка.

Ѣ, ѣ или Ят, двойно Е или Е-двойно е името на 32-та буква от старата азбука – ѣ, или на 33-та буква от глаголицата – Ят, както и на звука, който те предават. 

Прочети цялата статия на сайта на Новото познание.