Ръкопис

Ръкопис се нарича текст написан на ръка с помощта на истинско или метално перо върху пергамент, папирус, хартия или друг подходящ материал. Преди изобретяването на книгопечатането, основният начин за разпространяването на писменото слово е ръкописът.

Развитието на технологиите и появата на нови устройства предполага по-рядка нужда от писане на ръка дотолкова, че започваме да губим това умение. Въпреки всичко, не трябва да се забравя и пренебрегва писането на ръка. То подобрява работата на паметта, развива речта и изостря вниманието.

Ако искате да поддържате ума си буден, трябва често да пишете на ръка, дори ако основната работа се върши на някое устройство. Това полезно упражнение позволява да се съхрани младостта и работоспособността на мозъка за дълго време.

Видео ръководство за писане на ръка

Начин за писане на ръка е представен във видеото от Пол Антонио. Той е обучен калиграф, буквовезец и хералдически художник. Практикува и преподава както традиционна, така и съвременна калиграфия. Повече подробности относно работата на Пол Антонио виж в Instagram (Paul Antonio).

Работни листове с ръкописните букви

Налични са 2 вида мрежа в помощ на изписването. Как се използват помощните мрежи виж във видеото по-горе. Листовете съдържат образци на малки и главни ръкописни букви.

Ръкопис

Ръкопис