Диктовка "Грозното патенце"

Упражни сам умението си да чуваш, разбираш и възпроизвеждаш непознат текст. Да улавяш и поставяш правилно препинателните знаци. Вземи лист и писалка. Сам спирай и пускай записа. Текстът е разделен на изречения.

[Използвай клавиша Space от клавиатурата за пускане и спиране.]

След като запишеш чутото, направи проверка за правописни грешки и дали правилно си поставил препинателните знаци.

Хубаво беше извън града. Беше чудно лято. Ръждата жълтееше по полетата. Овесът зеленееше. Сеното бе събрано на копи по ливадите. Щъркелът се разхождаше на дългите си червени нозе. Говореше по египетски — тоя език той беше научил от майка си. Край полетата и ливадите се простираха големи гори. А в горите имаше дълбоки езера. Да, чудно хубаво беше извън града!