Научи

Българската азбука

Буквите са писмени белези, условни, произволни означения на говорните звукове. Всички букви, с които се означават говорните звукове в даден език, образуват азбуката на този език.

Игра с обръщащи се плочки

Намери съответните главна и малка букви.

Българската азбука