Българската азбука

Буквите са писмени знаци, условни, произволни означения на говорните звукове. Всички букви, с които се означават говорните звукове в даден език, образуват азбуката на този език.

Дума азбука произлиза от имената на първите две букви от глаголицата и кирилицата – азъ и боукы.