Игри

Виж, запомни и подреди думите

Изображенията са в определен ред. Виж, запомни и тях и реда. Те ще изчезнат и ще се появят думите, които ги означават. Твоята задача е да подредиш обратно думите в реда, в които са били изображенията.

Виж, запомни и подреди думите