Полет в света на книгите с Матилда

Изслушай текста, като същевременно следи и написаното. След това направи краткия тест, за да провериш какво си разбрал от чутото и прочетеното.

Матилда вече посещаваше библиотеката само веднъж седмично, за да си вземе нови книги и да върне прочетените. Малката ѝ стаичка се превърна в читалня и през повечето следобеди тя седеше в нея и четеше, често с чаша горещ шоколад до себе си. Най-често правеше горещ шоколад, като топлеше млякото в тенджера на котлона преди да разтвори какаото в него. Доставяше ѝ истинска наслада да отнесе димящата чаша в стаята, да седи в тишината и да чете по цял следобед в празната къща. Книгите я пренасяха в нови светове и я запознаваха с удивителни хора, които живееха живот, изпълнен с приключения.

Из “Матилда” на Роалд Дал

След като се запозна с текста може да опиташ и с краткия тест.