Игри

Образуване на изречения от разбъркани думи

От разбърканите думи опитай да съставиш вярно изречение.

Думите са разхвърляни. Цъкай с показалеца на мишката или пръст върху думите като спазваш реда, в който смяташ, че ще съставиш смилено изречение. Някои изречения са озвучени.

Нещо съвсем простичко…

Да почерпим от мъдростта на другите…

Задай въпрос…

Отговор на един от горните въпроси.

„Да се смееш често и по много, да спечелиш уважението на интелигентни хора и обичта на децата… да цениш красивото, да откриваш най-доброто у другите, да оставиш света малко по-добър… да знаеш, че дори един човек диша по-леко, защото те е имало. Това е успех!“ – Ралф Уолдо Емерсън

Ще се справиш ли?

А с това?

Образуване на изречения от разбъркани думи