Игри

Прочети и отбележи

Намери играта след текста.

Защо четенето е важно?

Помога за разширяване на речника.

Докато четем, можем да срещнем думи, които никога не сме чували. Това може да ни насърчи да разберем какво означават. По този начин добавяме тази нова дума в речника си.

Помага за изграждане на самочувствието.

Това че можем да зависим от себе си, за да прочетем нещата и да престанем да сме в зависимост от родителите или други вещи лица, за да го направим, ще изгради самочувствието ни. Колкото повече четем, толкова по-добре ще започнем да разбираме света сами.

Четенето помага да се опазим.

Можем да четем надписи, които ни предупреждават за опасности и да разбираме думите употребени в тях.

Четенето подобрява граматиката ни.

Започваме да разбираме строежа на изречението и граматиката.

Играта

В следващата игра прочети думата и я разпознай в изображението. Прочети думата и отбележи изображението.