Игри Упражнения

Свържи дума с действие

Намери играта след текста.

Защо четенето е важно?

Помога за разширяване на речника.

Докато четем, можем да срещнем думи, които никога не сме чували. Това може да ни насърчи да разберем какво означават и така да обогатим речника си.

Помага за изграждане на самочувствието.

Това, че можем да прочетем надписи и текстове без чужда помощ, изгражда самочувствието ни. Колкото повече четем, толкова по-добре разбираме света сами.

Играта

В следващата игра прочети думата, разпознай действието и го отбележи.

Свържи дума с действие