Прочети, разбери и запиши вярното съществително - работен лист

Прочети, разбери и запиши вярното съществително - работен лист