Игри

Подреди думите в стиховете на Христо Ботев

Едно малко предизвикателство за всички, които се наслаждават и обичат поезията. Думите в стиховете са разбъркани, подреди ги ред по ред.

Подреди думите в стиховете на Христо Ботев