Подреди думите в изречение. 2-ри клас.

Какво е изречение?

Набор от думи представляващи завършена мисъл. Изречението има подлог и глагол и предава изявление, твърдение, въпрос, заповед или възклицание. Има различни начини за изграждане на граматично правилно изречение, но дори и промяната на дума или реда на думите в изречението, променя неговото значението.

В упражнението се използват различни изречения подбрани случайно от множество такива. При всяко зареждане са възможни повторения от предходния кръг. Думите са разбъркани, които на свой ред следва правилно да подредиш и съставиш изречение. Без този ред изречението няма смисъл. Умишлено не е отбелязана главната буква от началото и препинателните знаци от края на изречението. Имаш три "живота". Използвай ги разумно ;). Можеш да върнеш вече избраната дума (или част от изречението), като цъкнеш върху нея.