Игри Упражнения

Подреди думите в изречение. За алхимици.

Съдържанието е достъпно само за хората, записани в Претворител. Стани част от тях, за да получиш достъп и ти. Ако пък вече си се записал, влез.