Подреди думите и изреченията

Подреди разбърканите букви в дума. Подреди разбърканите думи в изречение. Постави подходящите думи в празните места.