Упражнения

Лични местоимения – преки допълнения

Какво е лично местоимение като пряко допълнение?

Лични местоимения, които назовават участниците в общуването, върху които се извършва действието – обекти на действието.

Надя приготви чай – Поднесе го на гостите

Ние се разхождахме в дъжда – Намокри ни много

мене/ме, тебе/те, него/го, нея/я, нас/ни, вас/ви, тях/ги.
Прочети още за местоименията.

Попълни с правилните лични местоимения

На места са изпуснати местоименията. Подбери подходящи и ги постави на празните места. Направи упражнението и на лист, като препишеш текста и заместиш с някое от посочените местоимения.

Лични местоимения - преки допълнения