Упражнения

Минало неопределено време. Упражнения.

Припомни си

Минало неопределено време се образува от съчетанието на глагола “съм” /в съответното лице и число/ в сегашно време + минало свършено деятелно причастие на основния глагол.

  • аз съм загубил
  • ти си загубил
  • той e загубил, тя e загубила, то е загубило
  • ние сме загубили
  • вие сте загубили
  • те са загубили

Следващата задачата изисква попълване на празните места в текста. Избери спомагателен и/или основен глагол от разхвърляните думи под самия текст, така че да се спази формата за минало неопределено време.

Попълни празните места с правилните глаголи

Още предстоят.

Минало неопределено време. Упражнения.