Четене с разбиране

Мечтаех за морски пътешествия

Прочети текста и после отговори на въпросите. Избери верния отговор.

Мечтаех за морски пътешествия

Моето име е Робинзон Крузо. От най-ранно детство повече от всичко на света обичах морето. Завиждах на всеки моряк, който заминаваше на далечно плаване. По цели часове стоях на морския бряг и без да откъсна очи, разглеждах корабите, които минаваха наблизо. Мечтаех за морски пътешествия. Струваше ми се най-голямо щастие да скитам по морета и океани.

Мечтаех за морски пътешествия