Упражнения Четене с разбиране

Чети, изследвай и свържи думи с образ

Прочети или чуй текста. Разгледай изображението. Избери подходящи думи (съществителни, прилагателни, глаголи – няма значение), които можеш да съотнесеш към изобразените предмет, животно или човек.

Хващай, влачи и пускай думи върху самото изображение, неподходящите не се приемат ;).

Чети, изследвай и свържи думи с образ