Игри Упражнения

Открий и отбележи глаголите, съществителните и прилагателните имена, 4-ти клас

Начин на работа

Използвайте показалеца на мишката и левия ѝ бутон или пръст за преносими устройства с чувствителен екран. Цъкнете върху дума от текста. От появилото се меню изберете частта на речта, която смятате за правилна. Под текста се намира указател за броя думи и колко са вярно или невярно отбелязани.

Упражнението

Открий и отбележи всички глаголи, съществителни и прилагателни имена в текстовете. За всеки кръг или упражнение се избират случайно по няколко текста.

Справка

Съществителни имена

Съществителните имена назовават явленията, които ни заобикалят, лица, растения, животни, предмети, качества и свойства, действия, отвлечени понятия. Делят се на собствени и нарицателни.

Прилагателни имена

Глаголи

Открий и отбележи глаголите, съществителните и прилагателните имена, 4-ти клас